Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 29 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ-ΝΕΩΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 112 εκατ. ευρώ, φορά 16.620 άνεργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων, με στόχο την ενίσχυσή τους μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης, πρακτικής άσκησης,
πιστοποίησης και απασχόλησης.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:
· Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών.
· Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών. Σύνολο ωρών 400.
· Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης
· Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
· Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα καθώς και παροχή συστατικής επιστολής σε κάθε εργαζόμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: