Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Μειωμένη θητεία, αναβολές και εξαγορά θητείας


Σύμφωνα με το άρθρο 57, όσοι συμπληρώνουν το 35ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να εξαγοράσουν το υπόλοιπο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, εφόσον έχουν καταταγεί ή θα καταταγούν στις Ενοπλες Δυνάμεις και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν ενόπλως θητεία. Με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Αμυνας (ΦΕΚ Β’ 61/24.1.2006) το ακριβές χρονικό διάστημα αυτής της θητείας είχε οριστεί στις σαράντα πέντε ημέρες. Η απόφαση αυτή τροποποιήθηκε από μεταγενέστερη του υπουργού Εθνικής Αμυνας (ΦΕΚ Β’ 111/7.2.2011), χωρίς να μεταβληθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Οσον αφορά το χρηματικό ποσό που θα πληρώσει ο 43χρονος επιχειρηματίας για την εξαγορά κάθε μήνα θητείας, αυτό έχει καθοριστεί στα 810 ευρώ με κοινή απόφαση των υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, και Εθνικής Αμυνας (ΦΕΚ Β' 1854/29.12.2005).

Δεν υπάρχουν σχόλια: