Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ ΤΕΡΠΝΗΣ 2016

ΔΗΜΗΤΡΙΑ ΤΕΡΠΝΗΣ 2016
Εκκλησιαστικό και πολιτιστικό πρόγραμμα παραμονής Αγίου Δημητρίου 
T Ρ I T H 25 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 6
6:00 μ.μ Λιτάνευση ιερής εικόνας του Αγίου Δημητρίου Τερπνής
7:00 μ.μ Πανηγυρικός Εσπερινός
Έκθεση στην αίθουσα του ναού, με έργα των μελών του τμήματος Decoupage του Πολιτιστικού Συλλόγου Τερπνής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: