Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2016

Ο καπνός στο Νομό Σερρών

 Μια παραδοσιακή καλλιέργεια με μεγάλη ιστορία

Ο καπνός ήρθε για πρώτη φορά στην Κωνσταντινούπολη το 1603-1604 από ευρωπαίους ναυτικούς και σε σύντομο χρονικό διάστημα έγινε το κάπνισμα δημοφιλές κυρίως γιατί πίστευαν ότι κάνει καλό στην υγεία (ρευματισμούς, βήχα κ.τ.λ.) και φυσικά ήταν μια ευχάριστη καινούργια συνήθεια.
Ύστερα από έρευνα που έγινε στα Αρχεία της Κων/πολης και της Θες/νίκης προκύπτει ότι το πρώτο κείμενο που αναφέρεται στον καπνό είναι το 1612 και σύμφωνα με αυτό ο καπνός καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά στη Μάνισα που βρίσκεται κοντά στη Σμύρνη. Στα Βαλκάνια καλλιεργήθηκε πρωτίστως στα Γιαννιτσά (Πέλλα) και στο Κιρτσάλι της Βουλγαρίας, πόλεις που βρίσκονται και οι δύο στις όχθες του ποταμού Αξιού.
Πιστεύεται ότι μεταξύ 1610 και 1620 τα κύρια Σαντζάκια (επαρχίες Οθωμανικής αυτοκρατορίας) της Μακεδονίας που καλλιεργούσαν καπνό ήταν οι Σέρρες, το Σιδηρόκαστρο, το Νευροκόπι και το Πέτριτσι, αλλά δεν είναι γνωστή η έκταση της καλλιέργειας γιατί δεν υπάρχουν κείμενα που να αναφέρονται σε αυτή. Αρχικά ο καπνός καλλιεργούνταν σε κήπους και σε μπαχτσέδες και όχι σε χωράφια και για ιδία χρήση, ενώ όταν η καλλιέργεια επεκτάθηκε προοριζόταν κυρίως για εξαγωγή στην Κων/πολη, την Αίγυπτο, την Ιταλία, την Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία.
1. Φορολογία Καπνού
Ο καπνός ως μία δυναμική και κερδοφόρα παραγωγή δεν θα μπορούσε να απαλλαγεί από τη φορολογία, όπως άλλωστε και τα περισσοτέρα αγροτικά προϊόντα. Ο πρώτος φόρος που υποβλήθηκε στον καπνό και ονομαζόταν «γκιουμρούκ ρεσμί» (τελωνειακός φόρος) ήταν το 1657. Ο φόρος αυτός ήταν ανάλογα με την ποιότητα του καπνού 8-10 άσπρα/οκά και εισπράττονταν κατά την αγοραπωλησία του καπνού (άσπρο = νόμισμα, υποδιαίρεση του γροσιού, 1 γρόσι = 120 άσπρα). Αργότερα όμως το 1690, όταν η Οθωμανική αυτοκρατορία είχε μεγάλα οικονομικά προβλήματα λόγω πολέμων αύξησε το φόρο αυτό σε 20, 40 ή 60 άσπρα/οκά, ανάλογα με την ποιότητα, ενώ επέβαλε και επιπλέον φόρους τα λεγόμενα «μισιακά» από τα οποία το μισό του προϊόντος πήγαινε στο κράτος με τη μορφή χρημάτων. Για το λόγο αυτό τέθηκε το ερώτημα πόσο καπνός παραγόταν και σε ποια μέρη, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι αρμόδιοι πόσο φόρο πρέπει να συλλέξουν από κάθε χωριό. Έτσι το 1688 συστήθηκε ανεξάρτητη Εφορία Καπνού με έδρα την Κων/πολη (πριν ο καπνός συμπεριλαμβανόταν στην Εφορία των αλκοολούχων ποτών). Τότε δημιουργήθηκαν και οι κατά τόπους διευθύνσεις της Εφορίας Καπνού στη Θες/νίκη, το Δούναβη, τη Σμύρνη και τις Αραβικές χώρες. Η Εφορία Καπνού της Θες/νίκης είχε υπό την επίβλεψή της τις περιοχές Σέρρες, Σιδ/στρο, Νευροκόπι, Βέροια, Κιλκίς, Βόλος, Κομοτηνή, Δράμα, Καβάλα και Ξάνθη.
Στην Εφορία Καπνού της Κων/πολης υπήρχε ένας Γενικός Διευθυντής για 3 χρόνια ο οποίος έλεγχε όλες τις άλλες διευθύνσεις και ήταν υπεύθυνος να μαζέψει τα χρήματα που προέρχονταν από το φόρο του καπνού. Ο Διευθυντής αυτός τοποθετούνταν ύστερα από πλειστηριασμό που γινόταν, προκατέβαλλε ο ίδιος τους φόρους στο κράτος και κρατούσε τη διαφορά που προέκυπτε από τους φόρους που εισέπραττε στη συνέχεια.
Προκειμένου να γνωρίζει το κράτος πόσο φόρο πρέπει να συλλέξει από τον καπνό έστελνε έναν υπάλληλο από την Κων/πολη που μαζί με τον Καδή της εκάστοτε περιοχής και έναν γραμματέα έκαναν απογραφή για τον καλλιεργούμενο καπνό στην περιοχή. Από την έρευνα που έγινε έχουν βρεθεί δύο τέτοιου είδους απογραφές, η πρώτη το 1690 και η δεύτερη το 1697, οι οποίες διατηρήθηκαν στα Οθωμανικά αρχεία της Κων/πολης από όπου πηγάζουν και οι πληροφορίες του άρθρου. Στις απογραφές αυτές κατέγραφαν τους αρχηγούς των οικογενειών (άντρες και χήρες), πόσο καπνό είχαν, το επάγγελμά τους, τους τίτλους τους, τη θρησκεία τους και την ποικιλία του καπνού για κάθε χωριό. Στο τέλος υπολόγιζαν τη συνολική παραγωγή και το φόρο που αναλογούσε και έστελναν τα χαρτιά στη Κων/πολη.
2. Αγοραπωλησία Καπνού
Οι αγρότες που παρήγαγαν καπνό ήταν υποχρεωμένοι να πουλήσουν το προϊόν τους μόνο σε εξουσιοδοτημένους από την Εφορία Καπνού εμπόρους και μόνο σε συγκεκριμένο μέρος, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η συλλογή του φόρου «γκιουμρούκ ρεσμί». Για την ποικιλία «καμπά» ο φόρος ήταν 20 άσπρα/οκά, όταν η εμπορική τιμή του καπνού αυτού ήταν 60 άσπρα/οκά (δηλαδή το 1/3 της τιμής του καπνού ήταν φόρος για το κράτος), ενώ η καλύτερη ποιότητα καπνού όπως αυτή των Γιαννιτσών που φορολογούνταν με 60 άσπρα/οκά είχε εμπορική τιμή 300 άσπρα/οκά.
Από την πλευρά του ο έμπορας έπρεπε να πάει τον καπνό που αγόρασε σε ειδική αποθήκη όπου το προϊόν ζυγιζόταν και καταγραφόταν σε ένα ειδικό βιβλίο το όνομα του έμπορα, πόσο καπνό είχε, την ποικιλία του καπνού και πόσο φόρο πλήρωνε. Στη συνέχεια ο έμπορας έπαιρνε ένα πιστοποιητικό ότι πλήρωσε τους φόρους που του αναλογούσαν, ώστε να μπορεί να διαθέσει περαιτέρω το προϊόν.
Η υψηλή αυτή φορολόγηση είχε επακόλουθο τη λαθραία διακίνηση και αγοραπωλησία του καπνού. Οι συναλλαγές αυτές λάμβαναν χώρο συνήθως κοντά σε παραθαλάσσιες περιοχές όπου διοχέτευαν το προϊόν κατ' ευθείαν σε ξένους. Σ' αυτές τις περιπτώσεις η φοροδιαφυγή ήταν πολύ μεγάλη και τα πρόστιμα τεράστια. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη δραματική μείωση της καλλιέργειας του καπνού εξ' αιτίας του υπερβολικού φόρου οδήγησε την κυβέρνηση το 1697 σε αλλαγή του συστήματος των «μισιακών». Με το νέο σύστημα οι παραγωγοί ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλουν 2,5 γρόσια/στρέμμα (γρόσι = ασημένιο νόμισμα), χωρίς να ζυγίζονται τα καπνά και να ελέγχεται η ποιότητάς τους. Την εποχή εκείνη η καλλιέργεια του καπνού στην περιοχή ήταν μεταξύ 2.000 και 2.500 στρέμματα. και η παραγωγή καπνού ήταν περίπου 67.000 οκάδες και δεν ξεπέρασε τις 75.000 οκάδες μέχρι το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, εξ' αιτίας της αντικατάστασης της καλλιέργειας από το βαμβάκι, το οποίο ήταν πιο δυναμική και κερδοφόρα καλλιέργεια και οι λεγόμενοι «Αγιάνς» (τοπικοί άρχοντες, προύχοντες) πίεζαν τους αγρότες και τους ωθούσαν στην καλλιέργεια του βαμβακιού.
3. Η καλλιέργεια του καπνού στις Σέρρες
Η καλλιέργεια του καπνού στις Σέρρες εκτεινόταν στο βόρειο τμήμα του νομού, γύρω από τη λίμνη Κερκίνη και πάνω από το σημερινό δρόμο για τη Θεσσαλονίκη. Η ποικιλία που καλλιεργούνταν ήταν η ονομαζόμενη «καμπά» και τοποθετούνταν από άποψη ποιότητας στην 3η κατηγορία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στις περιφέρειες Σερρών και Σιδηροκάστρου τα χωριά που καλλιεργούσαν καπνό το 1690 ήταν 16 και 18 αντίστοιχα και το 1697 ήταν 18 και 24 αντίστοιχα. Από αυτά τα χωριά που παρήγαγαν την μεγαλύτερη ποσότητα καπνού ήταν για τη Σέρρες το Τσαϊρλί (Καλαμιές), το Λοζιστέ (Μεσόλοφος), το Ερνάκιοϊ (Ποντισμένο) και το Ορμανλί (Δασοχώρι), ενώ για την περιοχή του Σιδ/στρου περισσότερο καπνό είχαν τα χωριά Σπάτοβα (Κοίμηση), η οποία μάλιστα παρήγαγε τη μισή ποσότητα καπνού της περιοχής, η Βετρίνα (Ν.Πετρίτσι) και το Χατζί Μπεϊλί (Βυρώνεια).
Από την απογραφή του 1690 διαπιστώνεται ότι οι περιοχές Σερρών και Σιδ/στρου παρήγαγαν τότε 200.000 οκάδες ξηρού προϊόντος καπνού, ποσό που αποτελούσε το 25% της συνολικής παραγωγής των Βαλκανίων. Η καλλιέργεια του καπνού κάλυπτε περίπου μία έκταση 6.000 στρεμμάτων, ενώ κατά μέσο όρο παράγονταν 25 οκάδες/στρέμμα (οκά = 1,288 κιλά), όταν στα Γιαννιτσά ο αντίστοιχος μέσος όρος ήταν 40 οκάδες/στρέμμα. Τα νούμερα αυτά είναι πολύ μεγάλα για την εποχή και αποδεικνύουν τη μεγάλη έκταση που είχε πάρει η καπνοκαλλιέργεια στις Σέρρες και το Σιδ/στρο.
Πληροφορίες που αποκομίστηκαν από ένα λογιστικό βιβλίο της Εφορίας Καπνού που βρέθηκε στα αρχεία της Κωνσταντινούπολης αναφέρουν ότι το 1692 η παραγωγή καπνού στην περιοχή ήταν 11.000 οκάδες ξηρού προϊόντος, το 1693 και 1695 κυμαινόταν στα ίδια περίπου επίπεδα, ενώ το 1697 ήταν 23.000 οκάδες. Έγινε δηλαδή μία δραματική μείωση στην παραγωγή σε σχέση με το 1690, με κυριότερο λόγο την υπερβολική φορολόγηση στην παραγωγή και εμπορία του καπνού. Ειδικά για την φορολογία στην παραγωγή εφαρμοζόταν το σύστημα των «μισιακών», δηλαδή η μισή παραγωγή του καπνού δινόταν με τη μορφή χρημάτων στο κράτος. Γι' αυτό το λόγο πιθανόν οι αγρότες να στράφηκαν σε άλλες καλλιέργειες.
Χατζί Βελί Αϊντίν
Δρ. Οθωμανικής Ιστορίας
Καθηγητής Τουρκικής Γλώσσας

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΕΡΠΝΗΣ ΣΤΑ ΓΕΡΑΚΙΝΕΙΑ 2016

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΔΩ 
Προσφορά αναμνηστικών στον χοροδιδάσκαλο κ. Τσιαπκόλη Γιώργο

Ο Πολιτιστικός εμφανίστηκε με επιτυχία και χόρεψε υπέροχους χορούς της Θράκης στις εκδηλώσεις των Γερακινείων 2016, που διοργάνωσε για 35η χρονιά ο Δήμος Βισαλτίας. Χοροδιδάσκαλος ο υπέροχος κ. Τσιαπκόλης Γιώργος που κατάφερε για μια ακόμη φορά με το μεράκι και τις γνώσεις του, να έχει το χορευτικό παραστάσεων το καλύτερο αποτέλεσμα και να προσφέρει εκπληκτικό θέαμα στον κόσμο που γέμισε ασφυκτικά  την πλατεία της Νιγρίτας σε όλο της το μήκος.
Να ευχαριστήσουμε την οργανωτική επιτροπή των Γερακινείων.
Την κ. Πάντσιου Σούλα που ήταν δίπλα μας από την πρώτη στιγμή μέχρι και την αποχώρηση.
Τα υπέροχα παιδιά: Στεφανία, Διαλεκτή, Δάφνη, Αντώνη, Απόστολο.
Την κ. Παπουτσή Γεωργία-πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Σιτοχωριτών για την πολύτιμη βοήθεια

Και του χρόνου.


Σάββατο, 27 Αυγούστου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΡΑΚΙΝΕΙΩΝ 2016

 Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τερπνής θα εμφανιστεί στα Γερακίνεια 2016 με το χορευτικό παραστάσεων την Τρίτη 30 Αυγούστου και την Τετάρτη 31 Αυγούστου με το τμήμα Zumba.

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016

Να συγχαρούμε όλα τα παιδιά που πέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και σε αυτά που δεν πέτυχαν να τα πούμε ότι θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες στη ζωή τους αρκεί να τις εκμετελλευτούν!!

Αναβιώνει το έθιμο της Γερακίνας


«Κίνησε η Γερακίνα για νερό….» θα τραγουδήσουν όσοι παραβρεθούν στη Νιγρίτα Σερρών στις 29 Αυγούστου όπου αναβιώνει για ακόμη μια χρονιά το έθιμο της Γερακίνας, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Γερακίνεια 2016»!

Το γνωστό αυτό τραγούδι που αποτελεί ύμνο της λαϊκής,μούσας,περιγράφει σύμφωνα με την παράδοση τον άδικο χαμό μίας 16χρονης πανέμορφης κοπέλας που θέλησε να βγάλει νερό από το πηγάδι αλλά η κακιά μοίρα της φύλαγε,ένα άδικο τέλος.!.

Η ιστορία της Γερακίνας διαδραματίζεται γύρω στο 1870, όταν η Νιγρίτα βρισκόταν κάτω από τον Τουρκικό ζυγό. Σε μία φτωχική περιοχή γνωστή ως «Τσακαλάδες» μεγάλωνε ένα όμορφο κορίτσι ιδιαίτερα αγαπητό στους συμπολίτες του.

Η Γερακίνα μεγάλωνε και σε ηλικία 16 χρόνων ένιωσε το πρώτο ερωτικό σκίρτημα στο πρόσωπο του νεαρού Νιγριτινού,Τριαντάφυλλου Γκοστίνου. Ο πλατωνικός τους  έρωτας αναπτύσσονταν όταν συναντιόνταν οι δύο νέοι στο πηγάδι και αντάλλασσαν κλεφτές ματιές και χαμόγελα.’Ενα μεσημέρι η Γερακίνα,όπως λέει και το λαϊκό άσμα,κίνησε να φέρει νερό από το πηγάδι,ο χάρος όμως ζήλεψε την ομορφιά της. Η Γερακίνα γλίστρησε,η στάμνα της έγινε χίλια κομμάτια και η Γερακίνα,χάθηκε….

Η απελπισμένη της κραυγή ήχησε στην καρδιά του νεαρού Τριαντάφυλλου. Ο νέος βούτηξε στο πηγάδι τράβηξε την Γερακίνα έξω μάταια όμως. Ήταν ήδη νεκρή! Οι Νιγριτινοί θρήνησαν των άδικο χαμό της Γερακίνας και την συνόδεψαν με πόνο στην τελευταία της κατοικία,αφού πρώτα την στόλισαν  με φλουριά  και με βραχιόλια. Ο Τριαντάφυλλος συγκλονίστηκε και πέθανε από τη θλίψη, τρεις μήνες μετά τον θάνατο της αγαπημένης του.!.

Το πηγάδι που έπεσε η Γερακίνα σώζεται ακόμη και σήμερα στη Νιγρίτα και φέρει το όνομά της,ενώ από τη συνοικία «Τσακαλάδες» ένας λαϊκός ποιητής, έκανε την ιστορία της Γερακίνας Τραγούδι… Ο όμορφος αυτός γιορτασμός,που έχει γίνει θεσμός για την Νιγρίτα, έχει δώσει ένα έντονο πολιτιστικό χρώμα στην πόλη,προσελκύοντας όλο και περισσότερους επισκέπτες κάθε χρόνο, ενώ με το συγκεκριμένο έθιμο ανοίγει και η φετινή αυλαία των 35ων Γερακινείων!

’Οσοι πιστοί λοιπόν, προσέλθετε…

Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016
Το χορευτικό παραστάσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Τερπνής εμφανίστηκε στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σιτοχωρίου στην κατάμεστη πλατεία.
Στεφανία, Διαλεκτή, Δάφνη σας ευχαριστούμε, όπως και τον Πολιτιστικό Σιτοχωρίου για την υπέροχη φιλοξενία.

η 9η ΦΕΓΓΑΡΟΒΡΑΔΙΑ ΤΕΡΠΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΛΟΓΕΣ


ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ 9ης ΦΕΓΓΑΡΟΒΡΑΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΡΠΝΗ


Αν  και το πρωινό της 19ης Αυγούστου 2016 ξεκίνησε με ψιλόβροχο και μας τρόμαξε, όμως μια γλυκιά υπέροχη βραδιά ακολούθησε πριν και μετά τη συναυλία της 9ης Φεγγαροβραδιάς, που  πραγματοποιήθηκε στα Πλατανούδια από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Τερπνής.
Αυτή τη φορά έξω και γύρω γύρω από τον αμφιθεατρικό χώρο και χωρίς καθίσματα λόγω του ευαίσθητου γκαζόν που πριν λίγες ημέρες είχε σπείρει η επιτροπή πανηγύρεως.
Από την πρώτη στιγμή αναμεταδόθηκε η συναυλία ζωντανά από το ίντερνετ, ενώ προηγήθηκε βίντεο του αρχαιολογικού χώρου Τερπνής και προβολή σχετικά με τις Φεγγαροβραδιές που έχουν προηγηθεί.
Θεατές ο γνωστός και σταθερός κόσμος που κάθε χρόνο παρακολουθεί την βραδιά έντεχνης μουσικής κάτω από το μαγευτικό, πύρινο, ολοστρόγγυλο Αυγουστιάτικο φεγγάρι.
Η ορχήστρα με τον Μανώλη Γεωργιτζίκη στο τραγούδι και στην κιθάρα, την όμορφη Μαρία Σακά στο τραγούδι, τον Παναγιώτη Σταμπουλή στο τραγούδι και μπουζούκι, τον Γιάννη Μπιριτζή στα πλήκτρα και το Δημήτρη Τζίκη στα κρουστά, έπαιξε όμορφα τραγούδια για το φεγγάρι αλλά και για τη μελωδική απόλαυση των θεατών.
Το μπαράκι του συλλόγου δρόσισε τον κόσμο και όλα κύλησαν πολύ όμορφα, τελειώνοντας η συναυλία με την πανσέληνο να λάμπει πίσω από τους μουσικούς.
Φυσικά δε θα ήταν δυνατόν να μη γίνει αναφορά από την πρόεδρο κ. Πέγου Ανοιξιά στον αρχαιολογικό χώρο Τερπνής, που εξακολουθεί να παραμένει κλειστός και αναξιοποίητος μετά από 23 χρόνια που έχει γίνει η ανασκαφή του, από την αρχαιολόγο κ. Καραμπέρη Μαριάννα. Του χρόνου κλείνει η Φεγγαροβραδιά 10 χρόνια. Μια εκδήλωση που ξεκίνησε προκειμένου να προωθήσει την αξιοποίηση των αρχαίων Τερπνής και να πραγματοποιείται εκεί, στα αρχαία, στο Παλιόκαστρο, όπως παρόμοιες συναυλίες γίνονται σε 100 αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα την ημέρα της τελευταίας πανσελήνου του καλοκαιριού . Κάτι που ακόμη αν και έχουν ατέλειωτες προσπάθειες δεν έχει επιτευχθεί. Ελπίζουμε του χρόνου κάτι να αλλάξει σε αυτό το θέμα, να έχουμε την πολυπόθητη θετική εξέλιξη και να ανακοινώσουμε ευχάριστα νέα στη 10η Φεγγαροβραδιά.
Να ευχαριστήσουμε:
Το δήμο για τη συνεργασία και βοήθεια και φυσικά τη δήμαρχο κ. Αγνή Δουβίτσα.
Τον αντιδήμαρχο κ. Καδή και την τεχνική υπηρεσία του δήμου μας που ανταποκρίνονται πάντα στις ανάγκες των εκδηλώσεων.
Τον αντιδήμαρχο κ. Αγγελάκη που μας λύνει τα προβλήματα κάθε φορά παρουσιάζονται.
Τον πρόεδρο της Κοινότητας κ. Δρουμπλή, πάντα δίπλα μας σε ότι χρειαστούμε.
Την επιτροπή Πανηγύρεως Ζωοδόχου Πηγής για την παραχώρηση του χώρου.
Τον κ. Παπαγεωργίου Βασίλη, Τερπνιώτη οπερατέρ, που καλύπτει τηλεοπτικά πάντα τις εκδηλώσεις της Φεγγαροβραδιάς και όχι μόνο.
Τον κ. Μισχόπουλο Ηλία για την πολύτιμη βοήθεια και συνεργασία από μήνες πριν για την οργάνωση της Φεγγαροβραδιάς, αλλά και την αναντικατάστατη προσφορά την ημέρα της εκδήλωσης.
Τον κ. Δρουμπλή Κωνσταντίνο που με τη μουσική του ιδιότητα ειδικά σε αυτή την εκδήλωση, κάθε χρόνο 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της.
Τη Βούλα Χονδρού, Άννα Ταπάσκου, Βίκυ Πολυχρονίδου, Σωτίδη Σάκη, Χρήστο Τουλάκη,  Κωνσταντίνα Σωτίδου, Αρετή Τουλάκη για τη πολύτιμη βοήθεια.
Τον κ. Ντάντο Δημήτριο για τα ψυγεία.
Τον κ. Κοντό Κωνσταντίνο - αρτοσκευάσματα στην Τερπνή που πρόσφερε τα πάντα στο σύλλογο δωρεάν.
Τον κ. Καρούση Γεώργιο & Μαρτιναίο Πλούτωνα για την προσφορά όλων όσων χρειαστήκαμε.
Τον κ. Θεολόγο Παπίκα.
Τον κ. Παναγιώτη Ουζουνούδη.
Την κ. Τασούλα Μήκα και τις κυρίες από τη "Βοήθεια στο σπίτι".
Την ΕΡΤ, ΕΡΑ Σερρών και το δημοσιογράφο κ. Κασάπη Λεωνίδα.
Το κανάλι Επιλογές, το δημοσιογράφο κ. Δημήτρη Κώττα και τον οπερατέρ Παπαγεωργίου Βασίλη.
Τον παρουσιαστή ειδήσεων κ. Μασλαρινό Αθανάσιο.
Την εφημερίδα Νέα Πορεία και τον εκδότη της κ. Τριανταφύλλου Χρήστο.
Τα κανάλια, ραδιόφωνα, εφημερίδες έντυπες και ηλεκτρονικές και τα ιστολόγια:
ΕΡΤ, ΕΡΑ Σερρών, TV Επιλογές, serrestv.gr, newx.gr, palo.gr, myblogs.gr, serreslife.gr, 
1080.plus, syllogosterpnioton.blogspot.com, greece.siguez.com.
Όλα τα ιστολόγια που κοινοποίησαν όλες τις προηγούμενες ημέρες την εκδήλωση.
Παραβρέθηκαν στην εκδήλωση και τους ευχαριστούμε:
Τη δήμαρχο κ. Αγνή Δουβίτσα Αγνή, τον πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου κ. Τριανταφύλλου Χρήστο, τον περιφερειακό σύμβουλο κ. Μασλαρινό Αθανάσιο, τον αντιδήμαρχο κ. Καδή Νικόλαο, τον αντιδήμαρχο κ. Πασχαλίδη Νικόλαο, τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΒ κ. Τσερβίστα Μιχάλη, την αντιπρ. του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας- Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού του δήμου κ. Λουκάνη-Πάντσιου Αθανασία, τον πρόεδρο της Κοινότητας Τερπνής κ. Γεράκη Δρουμπλή, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νιγρίτας κ. Αυλογιάρη Νικόλαο, τον αντιπρόεδρο της Κοινότητας Τερπνής κ. Μιχαλάκη Αθανάσιο, δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους του δήμου μας, τo σχολικό σύμβουλο της 18ης περιφέρειας κ. Βαγενά Αναστάσιο, το χοράρχη της χορωδίας του Δήμου μας κ. Γούναρη Αστέριο, τον κ. Γκέκα Παναγιώτη τ. νομαρχιακό σύμβουλο, την πρόεδρο κ. Νικολούση Φωτεινή της Φιλοπτώχου Αδελφότητας Κυριών Νιγρίτας "ο Σωτήρ" και μέλη του Δ.Σ, την κ. Τσερβίστα Αγγελική από τη Φιλόπτωχο Αδελφότητα Τερπνής, την πρόεδρο του Εκπολιτιστικού-Μορφωτικού Συλλόγου Θερμών κ. Μαρία Σιδηρά, μέλη των συλλόγων της Τερπνής, την εκπαιδεύτρια του τμήματος Decoupage κ. Μυλωνά Μαρία, την κ. Πριάμη Στέλλα μέλος του Δ.Σ του συλλόγου Γυναικών Τερπνής, μέλη και ταυτόχρονα αγαπημένοι φίλοι από τα τμήματα του συλλόγου με τις οικογένειές τους, μουσικοί της περιοχής και τέλος κόσμος και αγαπημένοι φίλοι από τη Νιγρίτα, όλο το νομό και την Τερπνή. Κλείνοντας να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο που μας τίμησε με την παρουσία του, που ήλθε κοντά μας για να απολαύσει όμορφα τραγούδια. Άλλωστε για όλους εσάς κουραστήκαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Για να απολαύσετε μια όσο το δυνατόν ομορφότερη καλοκαιρινή Αυγουστιάτικη βραδιά, κάτω από την τελευταία πανσέληνο του καλοκαιριού.

Και του χρόνου.
"Ένα μεγάλο συγγνώμη όσους δεν σας είδαμε από κοντά και έχουμε παραλείψει να σας αναφέρουμε".

Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

ΟΙ ΕΝΝΕΑ ΦΕΓΓΑΡΟΒΡΑΔΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΡΠΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ


ΦΕΓΓΑΡΟΒΡΑΔΙΑ ΤΕΡΠΝΗΣ 2016-ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗΣ -BINTEO

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ 9ης ΦΕΓΓΑΡΟΒΡΑΔΙΑΣ

9η ΦΕΓΓΑΡΟΒΡΑΔΙΑ -ΒΙΝΤΕΟ


Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2016

9η ΦΕΓΓΑΡΟΒΡΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΡΠΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΗ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ

Εκδηλώσεις για την αυγουστιάτικη Πανσέληνο 2016

Ξεκινούν οι εκδηλώσεις για την αυγουστιάτικη Πανσέληνο (με ελεύθερη είσοδο), τις οποίες διοργανώνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν την ημέρα της Πανσελήνου, Πέμπτη 18 Αυγούστου, αλλά και στις 17, 19, 20 και 21 Αυγούστου, σε 116 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε όλη την Ελλάδα. Περιλαμβάνουν μουσική, χορό, θέατρο, εικαστικές εκθέσεις, προβολές ταινιών, βραδιές ποίησης κ.ά.

Μην ξεχάσετε εκτός των εκδηλώσεων που διοργανώνει κάθε χρόνο το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την εκδήλωση της ΦΕΓΓΑΡΟΒΡΑΔΙΑΣ 2016 στα Πλατανούδια Τερπνής που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος στη θέση Πλατανούδια, στο χώρο του πρώην Λυκείου Τερπνής. Κάτω από το ολόγιομο φεγγάρι θα παίξει η ορχήστρα του Μανώλη Γεωργιτζίκη στις 9,30 μ.μ.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη 17/8, ώρα 21:00
, το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας και ο Σύλλογος Φίλων του Μουσείου θα υποδεχθούν το κοινό στους δροσερούς κήπους του με τη μουσική εκδήλωση «Στου φεγγαριού το φως».

Τρεις μουσικοί (Γιώργος Τσιαρδάκας, φλάουτο, Αμαλία Σδρόλια, mezzo soprano, Ιωάννα Σιοπούδη, πιάνο) θα ερμηνεύσουν αποσπάσματα από κύκλους τραγουδιών, chanson και μελωδίες επεξεργασμένες για φωνή, φλάουτο και πιάνο διαφόρων συνθετών όπως Ντεμπισί, Μασνέ, Γκομπέρ, Κουρτ Βάιλ, καθώς και

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2016

Αννα Κορακάκη,έφερε το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο το 2016 στην Ελλάδα


Η ανηψιά του Νιγριτινού πρώην αντιδημάρχου Κώστα Χριστοδούλου η ΑΝΝΑ ΚΟΡΑΚΑΚΗ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του αεροβόλου πιστολιού από δέκα μέτρα, χαρίζοντας στην Ελλάδα το ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΟ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο! 
Η 20χρονη Ελληνίδα αθλήτρια έφερε στη χώρα μας το πρώτο μετάλλιο στη σκοποβολή μετά το 1920, γράφοντας ιστορία! 
Άννα η Βισαλτία και όλη η Ελλάδα είναι περήφανη για εσένα.

Ποια είναι η 20χρονη Αννα Κορακάκη που έφερε το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ελλάδα;
Η Άννα Κορακάκη είναι μόλις 20 χρονών και είναι φοιτήτρια ειδικής αγωγής,. Ανήκει στον Ωρίωνα Θεσσαλονίκης και προπονείται από τον πατέρα της, Τάσο, ο οποίος υπηρετεί στα Σώματα Ασφαλείας.
Εκτός από το μετάλλιο στο Ρίο, η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης, έχει κατακτήσει το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2014, το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα (2014) και το αργυρό στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2011.
Από το 2010 είναι μέλος της εθνικής ομάδας και στον πρώτο της αγώνα στο εξωτερικό κατέλαβε την 8η θέση στο 50ο Παγκόσμιο Πρωταθλημα στο Μόναχο σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών.
Από το 2011 είναι Πανελλήνια Πρωταθλήτρια στα 10 μέτρα αεροβόλου πιστολιού και στα 25 μέτρα πυροβόλων όπλων για 8 συνεχόμενες φορές. Ως Νεάνιδα κατέχει τα πανελλήνια ρεκόρ στα 10 και 25 μέτρα. Επίσης έσπασε και το πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία Γυναικών στα 10 μέτρα με επίδοση 391/400 και συνεπώς είναι κάτοχος 3 εκ των 4 ρεκόρ στα αγωνίσματα που διαγωνίζεται.
Οι σημαντικότερες διακρίσεις της σύμφωνα με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Σκοποβολής:
-ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αεροβόλων Όπλων της Μόσχας το 2014 ΜΕ

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2016

ΧΑΣΑΠΙΚΟ


Το Χασάπικο ή Χασάπικος είναι χορός και τύπος των τραγουδιών των Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη.


Οι ρίζες του ανάγονται στη βυζαντινή περίοδο, όταν αποτελούσε χορευτική μίμηση μάχης με σπαθιά από τη συντεχνία των Ελλήνων χασάπηδων στην Κωνσταντινούπολη. Η πρώτη σειρά κρατούσε μαχαίρια, ραβδιά και μαστίγια, ενώ η δεύτερη δεν είχε όπλα[1]. Η ονομασία προέρχεται από την τουρκικής προέλευσης λέξη kasap, που σημαίνει κρεοπώλης, ενώ η αντίστοιχη ελληνική ονομασία ήταν μακελάρικος. Ο όρος στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για να υποδηλώσει μόνο τη γρήγορη εκδοχή του χασάπικου, γνωστή επίσης και ως χασαποσέρβικο.
Μορφές του χορού αυτού ήταν γνωστές από παλαιότερα χρόνια σε αρκετά μέρη του ελληνικού ή Ελληνόφωνου Χριστιανικού χώρου, περισσότερο όμως στην Κωνσταντινούπολη και την ευρύτερη περιοχή της. Αντρικός χορός, τώρα χορεύεται σε ευθεία γραμμή κυρίως από άνδρες (σπάνια από γυναίκες). Παλιότερα, για να χορέψει κάποιος χασάπικο, έπρεπε να φοράει τραγιάσκα με σηκωμένο

Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ 40 ΝΙΓΡΙΤΙΝΩΝ

71 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 40 ΝΙΓΡΙΤΙΝΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ»

Posted by olympiada στο Αυγούστου 3, 2015

Εχω ξαναγράψει για την εκτέλεση 40 νέων από την Νιγρίτα ως αντίποινα για την δολοφονία του νομάρχη γρήγορα ο οποίος τοποθετήθηκε απο τους γερμανούς .. Ο γερμανικός στρατός κατοχής τότε συγκεντρώνει όλους τους Νιγριτινούς στην πλατεία και επιλέγει 40 ηλικίας γύρω στα είκοσι και τους στέλνει στο στρατόπεδο Παύλος Μελάς στην Θεσ/κη όπου στις 4 Αυγούστου 1944 71 χρόνια πριν ένας αποκτηνωμένος γερμανός λοχίας στην Θεσ/κη ονόματι Τονι κράμερ εκτέλεσε 26 ο ίδιος με το πιστόλι του στο κεφάλι έναν -έναν τους ομήρους,γύρω στις 10 το

Πέμπτη, 4 Αυγούστου 2016

9η ΦΕΓΓΑΡΟΒΡΑΔΙΑ ΤΕΡΠΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τερπνής πραγματοποιεί όπως κάθε χρόνο στην τελευταία πανσέληνο του καλοκαιριού, στην πανσέληνο του Αυγούστου, την εκδήλωση της ΦΕΓΓΑΡΟΒΡΑΔΙΑΣ για 9η συνεχή χρονιά. Η συναυλία όπου θα τραγουδήσει και θα παίξει η ορχήστρα του Μανώλη Γεωργιτζίκη πραγματοποιείται  στα Πλατανούδια, στην παλαίστρα, στο χώρο του πρώην Αναστασιάδειου Λυκείου Τερπνής, την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016 στις 9:30 μ.μ.
Θα απολαύσουμε τους υπέροχους μουσικούς:  
ΜΑΝΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ στο τραγούδι
ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΑ: τραγούδι
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ: τραγούδι-μπουζούκι
ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙΡΙΤΖΗ: πλήκτρα
ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΖΙΚΗ: κρουστά
Οι όμορφες μελωδίες θα πλημμυρίσουν το χώρο της εκδήλωσης, ενώ σε συνδυασμό με το θέαμα του πορφυρού ολόγιομου Αυγουστιάτικου φεγγαριού θα απολαύσουμε μαγικές στιγμές και ένα μοναδικό θέαμα. Δε χρειάζεται να κλείσετε θέση στο φεγγάρι γιατί η είσοδος είναι ελεύθερη για όλο τον κόσμο.
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΕΥΦΡΑΝΘΕΙΤΕ ΜΟΥΣΙΚΑ, ΝΑ ΣΙΓΟΤΡΑΓΟΥΔΗΣΕΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ, ΝΑ ΑΦΕΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΜΑΓΕΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΚΗΣ ΝΥΧΤΑΣ, ΝΑ ΔΡΟΣΙΣΤΕΙΤΕ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016  ΣΤΙΣ 9:30 ΤΟ ΒΡΑΔΥ, ΣΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥΔΙΑ ΤΕΡΠΝΗΣ.

Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

9η ΦΕΓΓΑΡΟΒΡΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΡΠΝΗ

Θα παίξουν οι μουσικοί:

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗΣ -τραγούδι
ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΑ: τραγούδι
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: τραγούδι-μπουζούκι
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΡΙΤΖΗΣ: πλήκτρα
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΚΗΣ: κρουστά


ΑΣΦΑΛΙΣΗ Δείτε εάν δικαιούστε δωρεάν φάρμακα μόνο με το ΑΜΚΑ μέσω ΗΔΙΚΑ

Ξεκινά από σήμερα Δευτέρα 1η Αυγούστου, η διαδικασία χορήγησης δωρεάν φαρμάκων σε ανασφάλιστους δικαιούχους, με την χρήση του ΑΜΚΑ. Η ΗΔΙΚΑ έχει ειδική εφαρμογή που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν εαν δικαιούνται δωρεάν φάρμακα

Mε την επίδειξη του ΑΜΚΑ τους θα μπορούν όσοι δικαιούνται, να προμηθεύονται δωρεάν φάρμακα από τη  Δευτέρα 1η Αυγούστου, καθώς ξεκινά η διαδικασία χορήγησης που προβλέπεται από την σχετική εγκύκλιο που έχει αποσταλεί σε όλους τους Δήμους της χώρας, όπως ενημερώνει η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας Θεανώ Φωτίου. Η διαδικασία για τον έλεγχο ένταξης στο πρόγραμμα δωρεάν φαρμάκων γίνεται μέσω της εφαρμογής για την αίτηση του Κοινωνικού Ελάχιστου Εισοδήματος. Βάζοντας τους κωδικούς του TAXISNET και αμέσως μετά το ΑΜΚΑ τους οι ενδιαφερόμενοι μπαίνουν στην εφαρμογή και πρέπει να επιλέξουν την επιλογή Ασφαλιστική ικανότητα όπως παρουσιάζουν πρώτα τα dikaiologitika.gr στις σχετικές φωτογραφίες. ΒΗΜΑ 1: Ανοιγουμε την σελιδα https://keaprogram.gr και επιλεγουμε απο το μενου "Εισοδος με διαπιστευτήρια Taxisnet"