Κυριακή, 14 Φεβρουαρίου 2016

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΑΡΤΖΟΥΔΗ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


Από δεξιά: Πέγου Ανοιξιά, Μπαρτζούδης Γεώργιος,
Σιαμάκης Κων/νος, Δράμαλη Γεωργία, Αγκαθά Βούλα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΤΖΟΥΔΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια: