Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Ηλεκτρονικά οι βεβαιώσεις των voucher για τη φορολογική δήλωση

Όσοι δικαιούχοι άνεργοι απασχολήθηκαν με προγράμματα voucher εντός του 2014 θα πρέπει να εκτυπώσουν την απαραίτητη βεβαίωση αποδοχών για τη φορολογική τους δήλωση 2015, ηλεκτρονικά.

Η βεβαίωση αποδοχών για τους δικαιούχους του voucher είναι απαραίτητη αφού στη φορολογική δήλωση δεν είναι συμπληρωμένες στον προβλεπόμενο κωδικό.

Οι βεβαιώσεις καταβολής εκπαιδευτικών επιδομάτων έτους 2014 του προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΕΚΤ, στη διεύθυνση www.eye-ekt.gr:8080

Για την εκτύπωση χρειάζεται να γνωρίζουν οι δικαιούχοι μόνο τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: