Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ


 Aγρότες- επαγγελματίες στον Τομέα της Γεωργίας
Το Υπουργείο παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει ενεργοποιήσει τις διατάξεις του Νόμου 4036 που αφορούν τις προϋποθέσεις πώλησης των γεωργικών φαρμάκων. Τώρα πλέον όσοι ασκούν γεωργικό επάγγελμα, θα μπορούν να αγοράζουν γεωργικά φάρμακα μόνο αν διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Το πιστοποιητικό χορηγείται από το Υπουργείο μετά από επιτυχή εξέταση που πραγματοποιείται σε εγκεκριμένο Εξεταστικό Κέντρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: