Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Τα 9 προγράμματα του ΕΣΠΑ για 160.000 θέσεις εργασίας που έχουν «κολλήσει»


Τα 9 προγράμματα του ΕΣΠΑ για 160.000 θέσεις εργασίας που έχουν «κολλήσει» Εννιά προγράμματα για ανέργους με εγκεκριμένη την χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ ύψους 600 εκ.ευρώ για τη δημιουργία 160.000 νέων θέσεων εργασίας καθυστερούν να υλοποιηθούν

Ποια είναι τα προγράμματα που καθυστερούν

1. Επιταγή Εισόδου νια νέους σε ιδιωτικές επιχεψήσεις, νια απόκτηση εργασιακής  εμπερίας
50.000 εκ των οποίων: 12.000 άτομα 18 έως 24 ετών στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (YEI) 38.000 άτομα 25 έως 29 ετών
Έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος υλοποίησης της δράσης, αναμένεται η δημοσίευση του Μητρώου 21.000 επιλαχόντων
2. Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εονασίας ανέργων αποφοίτων ΑΕΙ-ΤΕΙ
7000 Άνεργοι νέοι απόφοιτοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., ηλικίας έως 29 ετών
χουν δημοσιευτεί τα αποτελέσματα συγκρότησης του Μητρώου ωφελουμένων, δεν έχει ανακοινωθεί το
Μητρώο Παρόχων

3. Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας έως 29 ετών
8000 Άνεργοι νέοι έως 29 ετών
Έχει γίνει ένταξη της Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. Αναμένεται η έκδοση σχετικής πρόσκλησης από το ΙΝΣΕΤΕ

4.επιταγη κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση
16620 Άνεργοι 29 -64 ετών, κατά προτεραιότητα άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα.
Έχει δημοσιευτεί το Μητρώο Παρόχων και έχει ανακοινωθεί η μοριοδότηση των ενδυνάμει ωφελουμένων. Αναμένεται η έκδοση οριστικών πινάκων κατάταξης των ωφελουμένων

5. Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)
Ελάχιστος αριθμός ωφελουμένων 6.500 άτομα
Έχουν υποβληθεί προτάσεις οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης

6. Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων 15000 άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες
Έχει γίνει ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, εκκρεμεί η δημοσίευση

7. Προγράμματα Ολοκληρωμένης Παρέμβασης
Δεν έχει ξεκινήσει
8000 Νέοι 15 έως 24 ετών και ευπαθείς ομάδες 15-24 ετών

8. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ
7000  Άνεργοι νέοι έως 29 ετών
Δεν έχει ξεκινήσει

9. Ένταξη νέων 18-­28 ετών στην αγορά εργασίας και βελτιστοποίηση της σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την τοπική αγορά εργασίας
Δεν έχει ξεκινήσει

Δεν υπάρχουν σχόλια: