Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου 2014

ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 64 ΕΤΩΝ

Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση» (Voucher ΟΑΕΔ για ηλικίες 29-64 ετών)
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ωφελούμενοι είναι 16.620 άνεργοι, ηλικίας 29 έως 64 ετών, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες, με την ακόλουθη κατανομή σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές προτεραιότητες της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020:
• Τεχνικός κλάδος: 10.000 άνεργοι
• Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων: 3.000 άνεργοι
• Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών: 3.620 άνεργοι
ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η ΔΡΑΣΗ
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :
• Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών
• Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών
• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής
• Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
• Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) που θα λάβει κάθε καταρτιζόμενος δικαιούχος voucher αυτής της δράσης, θα ανέρχεται σε 1.600€
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων ανέργων, αρχίζει από την Δευτέρα 13/10/2014 και λήγει την Παρασκευή 31/10/2014
Οι Αιτήσεις κατατίθενται στο Γραφεία του ΚΕΝΤΡΟY ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ «ΠΑΙΔΕΙΑ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» , Γυμνασίου 1 Νιγρίτα (πρώην πολεοδομικό γραφείο Νιγρίτας) όπου καθημερινά από τις 8:00 το πρωί ως τις 4:00 το απόγευμα ,έμπειρα στελέχη του Κέντρου μας , θα βοηθούν τους ενδιαφερόμενους να συντάξουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα .Τηλ επικοινωνίας 2322025099
Δεν υπάρχουν σχόλια: