Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ vOUCHER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 29 ΕΩΣ 64 ΧΡΟΝΩΝ

Αναμένεται να ανοίξει η νέα προκήρυξη για ανέργους 29 έως 64 χρονών το έμεσο επόμενο διάστημα και αφορά πρόγραμμα 400 ωρών για το οποίο θα λαμβάνει ο καταρτιζόμενος επίδομα 1600 € και περιλαμβάνει θεωρία και πρακτική σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.


Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 16.000 άνεργοι, 3200 άνεργοι στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως με χαμηλά τυπικά προσόντα και δεξιότητες, με την ακόλουθη κατανομή σε κλάδους που αποτελούν αναπτυξιακές  προτεραιότητες  της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με το εγκεκριμένο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.
-        Τεχνικός κλάδος: κατανέμονται 70.000.000,00 ευρώ με σκοπό την κατάρτιση  10.000 άνεργων εγγεγραμμένων στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
-        Κλάδος διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων: κατανέμονται 21.000.000,00 ευρώ με σκοπό την κατάρτιση  3.000 άνεργων εγγεγραμμένων στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
-         Κλάδος των Νέων Τεχνολογιών: κατανέμονται 21.000.000,00 ευρώ με σκοπό την κατάρτιση  3.000 άνεργων εγγεγραμμένων στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ


3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
   τεχνικός   
   κλάδος
   κλάδος αποβλήτων
 κλάδος νέων  τεχνολογιών
 σύνολο voucher
 προυπολογισμός
          δαπάνης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
2000
600
600
3200
22.400.000             Δικαίωμα συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει ο Ο.Α.Ε.Δ. , έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι έναι απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ, ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδώνκαι να έχουν γεννηθεί  από 1.1.1950 έως και 31.12.1985


Δεν υπάρχουν σχόλια: