Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

Αποτελέσματα κατάταξης υποψηφίων Νέων γεωργών

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Σερρών ενημερώνει, ότι σύμφωνα με σχετικό έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης,δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα κατάταξης των υποψηφίων Νέων γεωργώντης Β΄ προκήρυξης του προγράμματος Νέων Γεωργών.
Συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα για την Π.Ε. Σερρών έχουν ως εξής :
 Σύνολο φακέλων υποψηφιότητας  : 719
 Εν δυνάμει δικαιούχοι                  : 469
 Επιλαχόντες                              : 221
 Απορριπτόμενοι                          :   29
 
Ανατρέχοντας στα συνημμένα αρχεία (http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=271&pressid=11147), μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για την σειρά κατάταξής τους (ο αριθμός που εμφανίζεται στον πίνακα των επιλαχόντων, αφορά την κατάταξη σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας).
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι οι πίνακες, είναι αναρτημένοι και στον πίνακα Ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: