Τρίτη, 22 Ιουλίου 2014

Ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Δήμου Βισαλτίας

 • Οικονομία – Επιχειρηματικότητα
 • Ποιότητα Ζωής – Περιβάλλον
 • Νέες Τεχνολογίες
 • Γλώσσα και Επικοινωνία
 • Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
 • Πολιτισμός και Τέχνη
 • Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων.
 Ειδικότερα θα υλοποιηθούν τα παρακάτω προγράμματα:
 • Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 • Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων
 • Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση
 • Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν  :
 • Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής
 • Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες
 • Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων
 • Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο(Ι)
 • Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ)
 • Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ)
 • Δημιουργία Ιστοσελίδας
 • Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία
 • Σύνταξη εγγράφων – φορμών
 • Αγγλικά για το χώρο εργασίας
 • Αποτελεσματική επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες
 • Εικαστικό Εργαστήρι
 • Φωτογραφία
 • Εργαστήρι δημιουργίας Βίντεο
 •  Εργαστήρι μουσικής
 • Εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής
 • Τοπική Ιστορία

Δεν υπάρχουν σχόλια: