Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

Πόσες απουσίες δικαιούνται οι μαθητές στο Λύκειο


Για τα Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 35 “Χαρακτηρισμός φοίτησης και συνέπειες στην προαγωγή και απόλυση μαθητών “του Π.Δ. 60/2006 (ΦΕΚ Α΄65).

Δεν υπάρχουν σχόλια: