Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕMΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Δόθηκε παράτησε στην υποβολή αιτήσεων για τα σεμινάρια που αφορούν τους τεχνίτες στον παραγωγικό τομέα μέχρι 4 Φεβρουαρίου 2013. Η σχετική αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.voucher.gov.gr Λεπτομέρειες της προκήρυξης καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να στείλετε στο ΤΕΕ θα βρείτε στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: