Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΙΚΗ ΤΗΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ

ΠΑΖΑΡΙ

Ανακοινώνεται ότι στη Λαϊκή Αγορά της Νιγρίτας προκηρύσσονται θέσεις γιαπαραγωγούς και επαγγελματίες πωλητές.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 51/2006 και τους Ν. 3377/05, Ν. 3852/10, όσοι επιθυμούν να λάβουν τις κενές θέσεις, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην Διεύθυνση Ανάπτυξης, ΠΕ Σερρών, Μεραρχίας 36, Σέρρες, μέχρι 24/12/2012 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση αναπηρίας.
4. Φωτοτυπία ταυτότητας.
5. Φωτοτυπία θεωρημένης άδειας.
6. Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σε άλλες Λ. Αγορές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: