Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Υπογραφή συμβάσεων ωφελουμένων του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του Δήμου Βισαλτίας


740041e23d67497486efe5f63e8659e3Δημοσιεύεται   πίνακας με τα στοιχεία ωφελουμένων του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας  του Δήμου Βισαλτίας . Οι αναφερόμενοι στον πίνακα ωφελούμενοι θα πρέπει να  προσέλθουν σε 2 ραντεβού (20:00 και 21:00) την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2012 , στο Εργατικό Κέντρο Σερρών, για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων .
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει  να είναι συνεπείς στην ώρα τους , γιατί πριν την υπογραφή των συμβάσεων θα γίνει ενημέρωση  από τους υπευθύνους του προγράμματος την οποία πρέπει να ακούσουν όλοι.
Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητά τους, την πρωτότυπη κάρτα ανεργίας και φωτοτυπία της κάρτας. Η κάρτα ανεργίας πρέπει απαραιτήτως να είναι  σε ισχύ.
Δεν θα υπογραφούν  συμβάσεις με ωφελούμενους που δεν μπορούν να αποδείξουν ότι παραμένουν άνεργοι.
Όσοι για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν κάρτα σε ισχύ, τη Δευτέρα 11/12/2012 ή την Τρίτη  12/12/20012 το πρωί , θα πρέπει να  βγάλουν καινούργια.
Οι ωφελούμενοι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, θα προσέλθουν  μόνο με την ταυτότητά τους.
Όσοι τέλος δεν αποδέχονται τη θέση,  πρέπει να  στείλουν με φαξ  (23210 99526) υπεύθυνη δήλωση αναφέροντας ότι δεν αποδέχονται τη θέση με κωδικό ........ της ΚΟΧ 5206/1/2012,  προκειμένου να καταστεί δυνατή η αντικατάσταση τους .
http://www.dimosvisaltias.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: