Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2012

Εξατομικευμένη πληροφόρηση για τις φορολογικές υποχρεώσεις

Αναλυτική και εξατομικευμένη πληροφόρηση για τις φορολογικές υποχρεώσεις των φορολογουμένων παρέχει πλέον... η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών.

Η ΓΓΠΣ στην ιστοσελίδαwww.gsis.gr και συγκεκριμένα στις Υπηρεσίες προς τους Πολίτες παρέχει την επιλογή Προσωποποιημένη Πληροφόρηση.

Εκεί οι φορολογούμενοι δύναται να λαμβάνουν στοιχεία για υποχρεώσεις τους σχετικές με την φορολογία εισοδήματος, ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, τον ΦΠΑ, τον ΚΒΣ, τους παρακρατούμενους φόρους, αλλά και σχετικά με τέλη και άλλους ειδικούς φόρους.

Ακόμη, παρέχονται στοιχεία σχετικά με το μητρώο τόσο του φυσικού προσώπου όσο και του επιτηδεύματος, αναφέρεται η ημερομηνία λήξεως της ενημερότητας, οι τελευταίες θεωρήσεις που έχουν γίνει, αλλά και θέματα σχετικά με τους φορολογικούς μηχανισμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: