Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Παροιμίες για τον μήνα Νοέμβριο

Νοέμβριος, ο ενδέκατος μήνας του έτους και ο τρίτος του Φθινοπώρου. Μερικές από τις ονομασίες του είναι Ανακατωμένος (λόγω του άστατου ορισμέ-νες φορές καιρού), Αεργίτες (Ποντιακή ονομασία), Βροχάρης, Κρατσομηνάς, Με-σοσπορίτης, Νιαστής (από το νεάζω, επειδή πάλι καλλιεργείται η γή), Νοέμβρης, Παχνιστής (επειδή πέφτει πάχνη), Σπαρτής, Σπάρτης, Σπαρτός, Σποράρης, Σποριάς, Σπορίτης, Χαμένος. Αρκετές είναι οι παροιμίες που λέγονται για τον μή-να Νοέμβριο.

- Νοέμβρη οργώματα κι ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές
- Ο Νοέμβρης έκλεισε; Τα ζευγάρια είναι στο στάβλο
- Το Νοέμβρη και Δεκέμβρη, φύτευε καταβολάδες
- Η Πούλια βασιλεύοντας, το μήνυμά της στέλνει. Ούτε τσοπάνος στα βουνά, ούτε ζευγά στους κάμπους

Δεν υπάρχουν σχόλια: