Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Μοιράζει λεφτά στους Πολιτιστικούς Συλλόγους ο Δήμος Νέας Ζίχνης


Υπάρχουν δέκα πέντε (15) Πολιτιστικοί Σύλλογοι που
δραστηριοποιούνται και έχουν έδρα στην περιφέρεια του Δήμου, των οποίων, κατόπιν σχετικών
αιτημάτων, προτείνεται η επιχορήγηση από το Δήμο για το 2011, ως εξής:
    Πολιτιστικοί Σύλλογοι
ΑΔΑ: 4Α35ΩΚΘ-9   
    1.- Εκπολιτιστικός Σύλλογος Θολού, με ποσό 700,00 €
    2.- Μικρασιατικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μαυρολόφου, με ποσό 500,00 €
    3.- Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Γαζώρου, με ποσό 700,00 €
    4.- Φιλανθρωπικός – Λαογραφικός Σύλλογος Γυναικών Ν.Ζίχνης, με ποσό 700,00 €
    5.- Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Χριστοφόρου με ποσό 500,00 €
    6.- Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών «ΑΜΑΖΟΝΕΣ» Ν.Πέτρας, με ποσό 700,00 €
    7.- Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Αναστασιάς, με ποσό 500,00 €
    8.- Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Δήμητρας, με ποσό 500,00 €
    9.- Σύλλογος Γυναικών Μεσορράχης, με ποσό 500,00 €
  10.-  Σύλλογος Γυναικών Δραβήσκου, με ποσό 700,00 €
  11.- Πολιτιστικός –Επιμορφωτικός Σύλλογος γυναικών Ν.Ζίχνης, με ποσό 700,00 €
  12.- Πολιτιστικός Σύλλογος Αλιστράτης, με ποσό 700,00 €
  13.- Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιοχωρίου, με ποσό 500,00 € 
  14.- Μορφωτικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Αγγίστας, με ποσό 500,00 €
  15.- Πολιτιστικός Σύλλογος Σκοπιάς «Η Ζωοδόχος Πηγή», με ποσό 500,00 €
    Το προτεινόμενο σύνολο της επιχορήγησης των Πολιτιστικών Συλλόγων ανέρχεται στο ποσό των 8.900,00 € και θα βαρύνει τον Κ.Α 00/6735 του σκέλους των εξόδων του πρ/σμου του Δήμου
τρέχοντος έτους όπου υπάρχει γραμμένη πίστωση 9.250,00 € για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: